Фирма ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД е основана през 1997 година. През същата година тя наема помещения от някогашното АПК на с. Рударци и започва производствена дейност.
Още от самото начало, фирмата се специализира в производството на вибро-бетонови изделия с различни приложения в строителството, като започва да увеличава своя асортимент, качество и капацитет.
За да гарантира своето дългосрочно качество, фирма ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД работи с постоянни и дългогодишни доставчици на суровини за производство на бетонни изделия, наложили се на пазара като търговска марка. Със своите доставчици фирмата поддържа дългосрочни и лоялни договорни отношения.
Основните доставчици на фирмата са:

“ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД
“ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ” АД
“ОРГАХИМ” АД
ЕТ ”БОРО – БОГОМИЛ ДАЧЕВ”
“БАУМИТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Фирмата е специализирана в производството на вибро-бетонови изделия за: строителството, вертикалната планировка и градинското обзавеждане. Всяка година започвайки от 2001 година, фирмата е постоянен изложител и участник на изложението "СТРОЙКО 2000". Нашите постоянни, настоящи и бъдещи клиенти могат да ни намерят на неотменяемото място на щанда на фирма ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД на откритата площ пред НДК. През 2009 година, въпреки неблагоприятната икономическа ситуация фирмата бе изложител на изложението "СТРОЙКО 2000", като показа нови иновативни продукти на своите настоящи и бъдещи клиенти.

 

Производствени бази

Фирма ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД наема помещения от бившето АПК на с. Рударци през 1997 г. и започва производствена дейност, където е и първата производствена база на фирмата. През 2006 година фирма ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД се разширява, като пуска в действие и втората си производствена база в квартал Караманица на град Перник. Имайки предвид предизвикателствата на присъединяването на страната към Европейския съюз, фирмата върви твърдо към непрекъснато усъвършенстване на материално - техническата си база и въвеждането на стандартите, неотменна част от производството в Обединена Европа.